wtorek, 17 grudnia 2013

Rubik o wizycie u logopedy: Rozmawiałam z Miszczakiem, że słychać jakbym sepleniła. Doszliśmy do wniosku, że...

![](http://bi.gazeta.pl/im/ff/34/e7/z15152383M.jpg)Modelka poprowadzi polską edycję programu "Project Runway". Zanim jednak podpisała kontrakt, wiele osób miało wątpliwości co do tego, czy sposób jej mówienia jest wystarczająco dobry.![](http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34ebac6c/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150544%2CRubik_o_wizycie_u_logopedy__Rozmawialam_z_Miszczakiem_.html&t=Rubik+o+wizycie+u+logopedy%3A+Rozmawia%C5%82am+z+Miszczakiem%2C+%C5%BCe+s%C5%82ycha%C4%87+jakbym+sepleni%C5%82a.+Doszli%C5%9Bmy+do+wniosku%2C+%C5%BCe...)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150544%2CRubik_o_wizycie_u_logopedy__Rozmawialam_z_Miszczakiem_.html&t=Rubik+o+wizycie+u+logopedy%3A+Rozmawia%C5%82am+z+Miszczakiem%2C+%C5%BCe+s%C5%82ycha%C4%87+jakbym+sepleni%C5%82a.+Doszli%C5%9Bmy+do+wniosku%2C+%C5%BCe...)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150544%2CRubik_o_wizycie_u_logopedy__Rozmawialam_z_Miszczakiem_.html&t=Rubik+o+wizycie+u+logopedy%3A+Rozmawia%C5%82am+z+Miszczakiem%2C+%C5%BCe+s%C5%82ycha%C4%87+jakbym+sepleni%C5%82a.+Doszli%C5%9Bmy+do+wniosku%2C+%C5%BCe...)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150544%2CRubik_o_wizycie_u_logopedy__Rozmawialam_z_Miszczakiem_.html&t=Rubik+o+wizycie+u+logopedy%3A+Rozmawia%C5%82am+z+Miszczakiem%2C+%C5%BCe+s%C5%82ycha%C4%87+jakbym+sepleni%C5%82a.+Doszli%C5%9Bmy+do+wniosku%2C+%C5%BCe...)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150544%2CRubik_o_wizycie_u_logopedy__Rozmawialam_z_Miszczakiem_.html&t=Rubik+o+wizycie+u+logopedy%3A+Rozmawia%C5%82am+z+Miszczakiem%2C+%C5%BCe+s%C5%82ycha%C4%87+jakbym+sepleni%C5%82a.+Doszli%C5%9Bmy+do+wniosku%2C+%C5%BCe...)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841712350/u/0/f/530379/c/32739/s/34ebac6c/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841712350/u/0/f/530379/c/32739/s/34ebac6c/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841712350/u/0/f/530379/c/32739/s/34ebac6c/a2t.img)

URL: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34ebac6c/l/0L0Splotek0Bpl0Cplotek0C10H786490H15150A5440HRubik0Io0Iwizycie0Iu0Ilogopedy0I0IRozmawialam0Iz0IMiszczakiem0I0Bhtml/story01.htm
Enclosure: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/e/1/s/34ebac6c/l/0Lbi0Bgazeta0Bpl0Cim0Cff0C340Ce70Cz15152383M0Bjpg/z15152383M.jpg

Proszę, proszę, rozpoznajecie te grzejące się w słońcu nogi?

![](http://bi.gazeta.pl/im/5a/33/e7/z15151962M.jpg)No to widzimy, że to już ujawnianie się pełną parą jest.![](http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530240/s/34eb385c/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15151659%2CProsze__prosze__rozpoznajecie_te_grzejace_sie_w_sloncu.html&t=Prosz%C4%99%2C+prosz%C4%99%2C+rozpoznajecie+te+grzej%C4%85ce+si%C4%99+w+s%C5%82o%C5%84cu+nogi%3F)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15151659%2CProsze__prosze__rozpoznajecie_te_grzejace_sie_w_sloncu.html&t=Prosz%C4%99%2C+prosz%C4%99%2C+rozpoznajecie+te+grzej%C4%85ce+si%C4%99+w+s%C5%82o%C5%84cu+nogi%3F)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15151659%2CProsze__prosze__rozpoznajecie_te_grzejace_sie_w_sloncu.html&t=Prosz%C4%99%2C+prosz%C4%99%2C+rozpoznajecie+te+grzej%C4%85ce+si%C4%99+w+s%C5%82o%C5%84cu+nogi%3F)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15151659%2CProsze__prosze__rozpoznajecie_te_grzejace_sie_w_sloncu.html&t=Prosz%C4%99%2C+prosz%C4%99%2C+rozpoznajecie+te+grzej%C4%85ce+si%C4%99+w+s%C5%82o%C5%84cu+nogi%3F)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15151659%2CProsze__prosze__rozpoznajecie_te_grzejace_sie_w_sloncu.html&t=Prosz%C4%99%2C+prosz%C4%99%2C+rozpoznajecie+te+grzej%C4%85ce+si%C4%99+w+s%C5%82o%C5%84cu+nogi%3F)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841715357/u/0/f/530240/c/32739/s/34eb385c/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841715357/u/0/f/530240/c/32739/s/34eb385c/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841715357/u/0/f/530240/c/32739/s/34eb385c/a2t.img)

URL: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530240/s/34eb385c/l/0L0Sciacha0Bnet0Cciacha0C10H818360H151516590HProsze0I0Iprosze0I0Irozpoznajecie0Ite0Igrzejace0Isie0Iw0Isloncu0Bhtml/story01.htm
Enclosure: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530240/e/1/s/34eb385c/l/0Lbi0Bgazeta0Bpl0Cim0C5a0C330Ce70Cz15151962M0Bjpg/z15151962M.jpg

Fakt.pl: Filip Chajzer związał się z poznaną w pracy dziennikarką

![](http://bi.gazeta.pl/im/e5/00/e4/z14942437M.jpg)Wciąż ma żonę.![](http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34eb1323/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15151378%2CFakt_pl__Filip_Chajzer_zwiazal_sie_z_poznana_w_pracy.html&t=Fakt.pl%3A+Filip+Chajzer+zwi%C4%85za%C5%82+si%C4%99+z+poznan%C4%85+w+pracy+dziennikark%C4%85)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15151378%2CFakt_pl__Filip_Chajzer_zwiazal_sie_z_poznana_w_pracy.html&t=Fakt.pl%3A+Filip+Chajzer+zwi%C4%85za%C5%82+si%C4%99+z+poznan%C4%85+w+pracy+dziennikark%C4%85)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15151378%2CFakt_pl__Filip_Chajzer_zwiazal_sie_z_poznana_w_pracy.html&t=Fakt.pl%3A+Filip+Chajzer+zwi%C4%85za%C5%82+si%C4%99+z+poznan%C4%85+w+pracy+dziennikark%C4%85)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15151378%2CFakt_pl__Filip_Chajzer_zwiazal_sie_z_poznana_w_pracy.html&t=Fakt.pl%3A+Filip+Chajzer+zwi%C4%85za%C5%82+si%C4%99+z+poznan%C4%85+w+pracy+dziennikark%C4%85)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15151378%2CFakt_pl__Filip_Chajzer_zwiazal_sie_z_poznana_w_pracy.html&t=Fakt.pl%3A+Filip+Chajzer+zwi%C4%85za%C5%82+si%C4%99+z+poznan%C4%85+w+pracy+dziennikark%C4%85)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841708804/u/0/f/530379/c/32739/s/34eb1323/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841708804/u/0/f/530379/c/32739/s/34eb1323/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841708804/u/0/f/530379/c/32739/s/34eb1323/a2t.img)

URL: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34eb1323/l/0L0Splotek0Bpl0Cplotek0C10H786490H151513780HFakt0Ipl0I0IFilip0IChajzer0Izwiazal0Isie0Iz0Ipoznana0Iw0Ipracy0Bhtml/story01.htm
Enclosure: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/e/1/s/34eb1323/l/0Lbi0Bgazeta0Bpl0Cim0Ce50C0A0A0Ce40Cz14942437M0Bjpg/z14942437M.jpg

Kasia Cichopek urodziła!

[![Kasia Cichopek urodziła!](http://i.iplsc.com/kasia-cichopek-urodzila/0002LKD8IDBJQ4DI-C307.jpg)](http://www.pomponik.pl/plotki/news-kasia-cichopek-urodzila,nId,1075879?utm_source=Pomponik&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS)Kasia Cichopek (30 l.) i Marcin Hakiel (30 l.) po raz drugi zostali rodzicami!


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34ea389e/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kasia-cichopek-urodzila%2CnId%2C1075879%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kasia-cichopek-urodzila%2CnId%2C1075879%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kasia-cichopek-urodzila%2CnId%2C1075879%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kasia-cichopek-urodzila%2CnId%2C1075879%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kasia-cichopek-urodzila%2CnId%2C1075879%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677702/u/0/f/625122/c/34004/s/34ea389e/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677702/u/0/f/625122/c/34004/s/34ea389e/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677702/u/0/f/625122/c/34004/s/34ea389e/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677702/u/0/f/625122/c/34004/s/34ea389e/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677702/u/0/f/625122/c/34004/s/34ea389e/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677702/u/0/f/625122/c/34004/s/34ea389e/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677702/u/0/f/625122/c/34004/s/34ea389e/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677702/u/0/f/625122/c/34004/s/34ea389e/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841677702/u/0/f/625122/c/34004/s/34ea389e/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34ea389e/l/0L0Spomponik0Bpl0Cplotki0Cnews0Ekasia0Ecichopek0Eurodzila0HnId0H10A758790Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Cristiano Junior to najsłodsze dziecko świata!

![](http://bi.gazeta.pl/im/1d/2f/e7/z15150877M.jpg)W środku przedstawimy więcej dowodów, będzie też trochę Iriny, trochę samego Cristiano i pozostałych najbliższych mu osób, a wszystko to z okazji otwarcia muzeum Cristiano Ronaldo.![](http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530240/s/34ea4bec/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15150572%2CCristiano_Junior_to_najslodsze_dziecko_swiata_.html&t=Cristiano+Junior+to+najs%C5%82odsze+dziecko+%C5%9Bwiata%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15150572%2CCristiano_Junior_to_najslodsze_dziecko_swiata_.html&t=Cristiano+Junior+to+najs%C5%82odsze+dziecko+%C5%9Bwiata%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15150572%2CCristiano_Junior_to_najslodsze_dziecko_swiata_.html&t=Cristiano+Junior+to+najs%C5%82odsze+dziecko+%C5%9Bwiata%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15150572%2CCristiano_Junior_to_najslodsze_dziecko_swiata_.html&t=Cristiano+Junior+to+najs%C5%82odsze+dziecko+%C5%9Bwiata%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.ciacha.net%2Fciacha%2F1%2C81836%2C15150572%2CCristiano_Junior_to_najslodsze_dziecko_swiata_.html&t=Cristiano+Junior+to+najs%C5%82odsze+dziecko+%C5%9Bwiata%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841703677/u/0/f/530240/c/32739/s/34ea4bec/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841703677/u/0/f/530240/c/32739/s/34ea4bec/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841703677/u/0/f/530240/c/32739/s/34ea4bec/a2t.img)

URL: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530240/s/34ea4bec/l/0L0Sciacha0Bnet0Cciacha0C10H818360H15150A5720HCristiano0IJunior0Ito0Inajslodsze0Idziecko0Iswiata0I0Bhtml/story01.htm
Enclosure: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530240/e/1/s/34ea4bec/l/0Lbi0Bgazeta0Bpl0Cim0C1d0C2f0Ce70Cz15150A877M0Bjpg/z15150877M.jpg

Natalia Siwiec w specjalnej edycji brazylijskiego "Playboya"!

![](http://i.wp.pl/a/f/jpeg/32532/ns1.jpeg)Jest powód do dumy? [nocoty.pl](http://nocoty.pl)

URL: http://nocoty.pl/title,Natalia-Siwiec-w-specjalnej-edycji-brazylijskiego-Playboya,wid,16266559,wiadomosc.html

Paul Walker w klipie Polki. Dzień przed śmiercią!

[![Paul Walker w klipie Polki. Dzień przed śmiercią!](http://i.iplsc.com/paul-walker-w-klipie-polki-dzien-przed-smiercia/0002OJZOLHNS1PJJ-C307.jpg)](http://www.pomponik.pl/wideo/video,vId,1262597?utm_source=Pomponik&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS)Śmierć Paula Walkera była wielkim szokiem nie tylko dla fanów przystojnego aktora. Do wypadku doszło 30 listopada, a dzień wcześniej skończyły się nagrania do teledysku polskiej wokalistki, Natalii Safran, w których Paul zagrał swoją ostatnią rolę! Piosenka promuje jego ostatni film pt. "Hours". "To tak niesamowicie smutne, że nasze wideo stało się nagle i nieodwracalnie pożegnaniem. Paul był bardzo dumny ze swojej roli w 'Hours' i nie mógł doczekać się premiery" - wspomina Natalia.


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e9ea3c/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262597%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Paul+Walker+w+klipie+Polki.+Dzie%C5%84+przed+%C5%9Bmierci%C4%85%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262597%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Paul+Walker+w+klipie+Polki.+Dzie%C5%84+przed+%C5%9Bmierci%C4%85%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262597%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Paul+Walker+w+klipie+Polki.+Dzie%C5%84+przed+%C5%9Bmierci%C4%85%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262597%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Paul+Walker+w+klipie+Polki.+Dzie%C5%84+przed+%C5%9Bmierci%C4%85%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262597%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Paul+Walker+w+klipie+Polki.+Dzie%C5%84+przed+%C5%9Bmierci%C4%85%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841674920/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9ea3c/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841674920/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9ea3c/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841674920/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9ea3c/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841674920/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9ea3c/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841674920/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9ea3c/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841674920/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9ea3c/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841674920/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9ea3c/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841674920/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9ea3c/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841674920/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9ea3c/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e9ea3c/l/0L0Spomponik0Bpl0Cwideo0Cvideo0HvId0H12625970Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Kasia Cichopek urodziła drugie dziecko!

![](http://i.wp.pl/a/f/jpeg/32533/biust1.jpeg)"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wczoraj powitaliśmy na świecie naszą córkę" [nocoty.pl](http://nocoty.pl)

URL: http://nocoty.pl/title,Kasia-Cichopek-urodzila-drugie-dziecko,wid,16266582,wiadomosc.html

Kasia Cichopek urodziła! "Jesteśmy szczęśliwi, że wczoraj powitaliśmy na świecie..."

![](http://bi.gazeta.pl/im/10/2e/e7/z15150608M.jpg)To jej drugie dziecko. Pierwsze to 4-letni Adaś.![](http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34ea4277/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150551%2CKasia_Cichopek_urodzila___Jestesmy_szczesliwi__ze.html&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21+%22Jeste%C5%9Bmy+szcz%C4%99%C5%9Bliwi%2C+%C5%BCe+wczoraj+powitali%C5%9Bmy+na+%C5%9Bwiecie...%22)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150551%2CKasia_Cichopek_urodzila___Jestesmy_szczesliwi__ze.html&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21+%22Jeste%C5%9Bmy+szcz%C4%99%C5%9Bliwi%2C+%C5%BCe+wczoraj+powitali%C5%9Bmy+na+%C5%9Bwiecie...%22)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150551%2CKasia_Cichopek_urodzila___Jestesmy_szczesliwi__ze.html&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21+%22Jeste%C5%9Bmy+szcz%C4%99%C5%9Bliwi%2C+%C5%BCe+wczoraj+powitali%C5%9Bmy+na+%C5%9Bwiecie...%22)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150551%2CKasia_Cichopek_urodzila___Jestesmy_szczesliwi__ze.html&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21+%22Jeste%C5%9Bmy+szcz%C4%99%C5%9Bliwi%2C+%C5%BCe+wczoraj+powitali%C5%9Bmy+na+%C5%9Bwiecie...%22)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15150551%2CKasia_Cichopek_urodzila___Jestesmy_szczesliwi__ze.html&t=Kasia+Cichopek+urodzi%C5%82a%21+%22Jeste%C5%9Bmy+szcz%C4%99%C5%9Bliwi%2C+%C5%BCe+wczoraj+powitali%C5%9Bmy+na+%C5%9Bwiecie...%22)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841701618/u/0/f/530379/c/32739/s/34ea4277/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841701618/u/0/f/530379/c/32739/s/34ea4277/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841701618/u/0/f/530379/c/32739/s/34ea4277/a2t.img)

URL: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34ea4277/l/0L0Splotek0Bpl0Cplotek0C10H786490H15150A5510HKasia0ICichopek0Iurodzila0I0I0IJestesmy0Iszczesliwi0I0Ize0Bhtml/story01.htm
Enclosure: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/e/1/s/34ea4277/l/0Lbi0Bgazeta0Bpl0Cim0C10A0C2e0Ce70Cz15150A60A8M0Bjpg/z15150608M.jpg

Mlynkova o rozstaniu z Nowickim: Utarło się, że to ja odeszłam

[![Mlynkova o rozstaniu z Nowickim: Utarło się, że to ja odeszłam](http://i.iplsc.com/mlynkova-o-rozstaniu-z-nowickim-utarlo-sie-ze-to-ja-odeszlam/0002OJSPQ1XNE4A7-C307.jpg)](http://www.pomponik.pl/wideo/video,vId,1262516?utm_source=Pomponik&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS)Półtora roku po rozwodzie piosenkarka Halina Mlynkova ujawnia, że przez wzgląd na syna, nigdy nie powie publicznie, co naprawdę myśli o byłym mężu Łukaszu Nowickim. "Utarło się, że to ja odeszłam, i niech już tak zostanie. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek mówić złego o jego ojcu i nie zamierzam. To, co mam w sercu to jest jedna rzecz, a to, co przekazuję mojemu synowi i światu to jest druga rzecz" - tłumaczy.


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e9926a/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262516%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Mlynkova+o+rozstaniu+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262516%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Mlynkova+o+rozstaniu+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262516%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Mlynkova+o+rozstaniu+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262516%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Mlynkova+o+rozstaniu+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fwideo%2Fvideo%2CvId%2C1262516%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Mlynkova+o+rozstaniu+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841685267/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9926a/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841685267/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9926a/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841685267/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9926a/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841685267/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9926a/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841685267/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9926a/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841685267/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9926a/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841685267/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9926a/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841685267/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9926a/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841685267/u/0/f/625122/c/34004/s/34e9926a/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e9926a/l/0L0Spomponik0Bpl0Cwideo0Cvideo0HvId0H12625160Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Doda zwolniła matkę!

[![Doda zwolniła matkę!](http://i.iplsc.com/doda-zwolnila-matke/0002OJQBNOHDG6GQ-C307.jpg)](http://www.pomponik.pl/plotki/news-doda-zwolnila-matke,nId,1075766?utm_source=Pomponik&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS)Doda (29 l.) odsunęła mamę od zajmowania się jej zawodowymi sprawami. Pani Wanda nie kryje rozczarowania...


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e948b1/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-doda-zwolnila-matke%2CnId%2C1075766%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Doda+zwolni%C5%82a+matk%C4%99%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-doda-zwolnila-matke%2CnId%2C1075766%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Doda+zwolni%C5%82a+matk%C4%99%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-doda-zwolnila-matke%2CnId%2C1075766%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Doda+zwolni%C5%82a+matk%C4%99%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-doda-zwolnila-matke%2CnId%2C1075766%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Doda+zwolni%C5%82a+matk%C4%99%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-doda-zwolnila-matke%2CnId%2C1075766%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Doda+zwolni%C5%82a+matk%C4%99%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841669619/u/0/f/625122/c/34004/s/34e948b1/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841669619/u/0/f/625122/c/34004/s/34e948b1/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841669619/u/0/f/625122/c/34004/s/34e948b1/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841669619/u/0/f/625122/c/34004/s/34e948b1/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841669619/u/0/f/625122/c/34004/s/34e948b1/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841669619/u/0/f/625122/c/34004/s/34e948b1/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841669619/u/0/f/625122/c/34004/s/34e948b1/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841669619/u/0/f/625122/c/34004/s/34e948b1/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841669619/u/0/f/625122/c/34004/s/34e948b1/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e948b1/l/0L0Spomponik0Bpl0Cplotki0Cnews0Edoda0Ezwolnila0Ematke0HnId0H10A757660Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Nowa edycja "Perfekcyjnej Pani Domu" najwcześniej za rok!

![](http://i.wp.pl/a/f/jpeg/32532/perfekcyjna1.jpeg)Małgorzata Rozenek robi sobie przerwę? [nocoty.pl](http://nocoty.pl)

URL: http://nocoty.pl/title,Nowa-edycja-Perfekcyjnej-Pani-Domu-najwczesniej-za-rok,wid,16266088,wiadomosc.html

North West najbardziej uroczą Kardashianką! FOTO

![](http://i.wp.pl/a/f/jpeg/32531/kk1.jpeg)Kim wrzuciła do sieci kolejne zdjęcie swojej pociechy! [nocoty.pl](http://nocoty.pl)

URL: http://nocoty.pl/title,North-West-najbardziej-urocza-Kardashianka-FOTO,wid,16266061,wiadomosc.html

Piękna córka Lenny'ego Kravitza w skąpym bikini!

Zoe Kravitz, córka wokalisty Lenny'ego Kravitza i aktorki Lisy Benet, jest skazana na sukces. Dziewczyna mieszka obecnie w Nowym Jorku i uczęszcza do szkoły aktorskiej. Krytycy są nią zachwyceni i wróżą jej dużą karierę. 25-latka cieszy się również dużym zainteresowaniem paparazzich - ostatnio panowie towarzyszyli jej na plaży w Miami, gdy odziana jedynie w skąpe bikini, zażywała kąpieli słonecznej...


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e90a36/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262401%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262401%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262401%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262401%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262401%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841667341/u/0/f/625122/c/34004/s/34e90a36/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841667341/u/0/f/625122/c/34004/s/34e90a36/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841667341/u/0/f/625122/c/34004/s/34e90a36/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841667341/u/0/f/625122/c/34004/s/34e90a36/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841667341/u/0/f/625122/c/34004/s/34e90a36/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841667341/u/0/f/625122/c/34004/s/34e90a36/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841667341/u/0/f/625122/c/34004/s/34e90a36/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841667341/u/0/f/625122/c/34004/s/34e90a36/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841667341/u/0/f/625122/c/34004/s/34e90a36/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e90a36/l/0L0Spomponik0Bpl0Czdjecia0Czdjecie0HiId0H126240A10HiAId0H960A950Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Piękna córka Lenny'ego Kravitza w skąpym bikini!

Zoe Kravitz, córka wokalisty Lenny'ego Kravitza i aktorki Lisy Benet, jest skazana na sukces. Dziewczyna mieszka obecnie w Nowym Jorku i uczęszcza do szkoły aktorskiej. Krytycy są nią zachwyceni i wróżą jej dużą karierę. 25-latka cieszy się również dużym zainteresowaniem paparazzich. Ostatnio towarzyszyli jej na plaży w Miami, gdy odziana jedynie w skąpe bikini zażywała kąpieli słonecznej...


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e8af9c/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262397%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262397%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262397%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262397%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fzdjecia%2Fzdjecie%2CiId%2C1262397%2CiAId%2C96095%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Pi%C4%99kna+c%C3%B3rka+Lenny%27ego+Kravitza+w+sk%C4%85pym+bikini%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841665970/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9c/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841665970/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9c/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841665970/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9c/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841665970/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9c/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841665970/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9c/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841665970/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9c/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841665970/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9c/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841665970/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9c/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841665970/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9c/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e8af9c/l/0L0Spomponik0Bpl0Czdjecia0Czdjecie0HiId0H12623970HiAId0H960A950Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Małgorzata Tusk skarży się na zbyt wysokie rachunki!

[![Małgorzata Tusk skarży się na zbyt wysokie rachunki!](http://i.iplsc.com/malgorzata-tusk-skarzy-sie-na-zbyt-wysokie-rachunki/0002OJJWAXWS8SB5-C307.jpg)](http://www.pomponik.pl/plotki/news-malgorzata-tusk-skarzy-sie-na-zbyt-wysokie-rachunki,nId,1075752?utm_source=Pomponik&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS)Małgorzata Tusk (56 l.) ma problem ze swoim luksusowym apartamentem, z którego ucieka zbyt wiele ciepła, co boleśnie odczuwa, gdy przychodzi płacić za ogrzewanie...


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e8af9b/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-malgorzata-tusk-skarzy-sie-na-zbyt-wysokie-rachunki%2CnId%2C1075752%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Ma%C5%82gorzata+Tusk+skar%C5%BCy+si%C4%99+na+zbyt+wysokie+rachunki%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-malgorzata-tusk-skarzy-sie-na-zbyt-wysokie-rachunki%2CnId%2C1075752%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Ma%C5%82gorzata+Tusk+skar%C5%BCy+si%C4%99+na+zbyt+wysokie+rachunki%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-malgorzata-tusk-skarzy-sie-na-zbyt-wysokie-rachunki%2CnId%2C1075752%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Ma%C5%82gorzata+Tusk+skar%C5%BCy+si%C4%99+na+zbyt+wysokie+rachunki%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-malgorzata-tusk-skarzy-sie-na-zbyt-wysokie-rachunki%2CnId%2C1075752%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Ma%C5%82gorzata+Tusk+skar%C5%BCy+si%C4%99+na+zbyt+wysokie+rachunki%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-malgorzata-tusk-skarzy-sie-na-zbyt-wysokie-rachunki%2CnId%2C1075752%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Ma%C5%82gorzata+Tusk+skar%C5%BCy+si%C4%99+na+zbyt+wysokie+rachunki%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841665969/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9b/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841665969/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9b/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841665969/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9b/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841665969/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9b/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841665969/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9b/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841665969/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9b/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841665969/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9b/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841665969/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9b/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841665969/u/0/f/625122/c/34004/s/34e8af9b/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e8af9b/l/0L0Spomponik0Bpl0Cplotki0Cnews0Emalgorzata0Etusk0Eskarzy0Esie0Ena0Ezbyt0Ewysokie0Erachunki0HnId0H10A757520Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Mlynkowa o rozwodzie z Nowickim: Utarło się, że to ja odeszłam, to już niech...

![](http://bi.gazeta.pl/im/0a/29/e7/z15149322M.jpg)Rozwiedli się 1,5 roku temu. Obydwoje zapewniali, że jest to przemyślana decyzja i planują pozostać w przyjacielskiej relacji.![](http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34e8d80b/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15149302%2CMlynkowa_o_rozwodzie_z_Nowickim__Utarlo_sie__ze_to.html&t=Mlynkowa+o+rozwodzie+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am%2C+to+ju%C5%BC+niech...)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15149302%2CMlynkowa_o_rozwodzie_z_Nowickim__Utarlo_sie__ze_to.html&t=Mlynkowa+o+rozwodzie+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am%2C+to+ju%C5%BC+niech...)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15149302%2CMlynkowa_o_rozwodzie_z_Nowickim__Utarlo_sie__ze_to.html&t=Mlynkowa+o+rozwodzie+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am%2C+to+ju%C5%BC+niech...)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15149302%2CMlynkowa_o_rozwodzie_z_Nowickim__Utarlo_sie__ze_to.html&t=Mlynkowa+o+rozwodzie+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am%2C+to+ju%C5%BC+niech...)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15149302%2CMlynkowa_o_rozwodzie_z_Nowickim__Utarlo_sie__ze_to.html&t=Mlynkowa+o+rozwodzie+z+Nowickim%3A+Utar%C5%82o+si%C4%99%2C+%C5%BCe+to+ja+odesz%C5%82am%2C+to+ju%C5%BC+niech...)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841695122/u/0/f/530379/c/32739/s/34e8d80b/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841695122/u/0/f/530379/c/32739/s/34e8d80b/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841695122/u/0/f/530379/c/32739/s/34e8d80b/a2t.img)

URL: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34e8d80b/l/0L0Splotek0Bpl0Cplotek0C10H786490H1514930A20HMlynkowa0Io0Irozwodzie0Iz0INowickim0I0IUtarlo0Isie0I0Ize0Ito0Bhtml/story01.htm
Enclosure: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/e/1/s/34e8d80b/l/0Lbi0Bgazeta0Bpl0Cim0C0Aa0C290Ce70Cz15149322M0Bjpg/z15149322M.jpg

Kayah przejdzie na islam!?

[![Kayah przejdzie na islam!?](http://i.iplsc.com/kayah-przejdzie-na-islam/0002GZ1ZPCJQ4DKN-C307.jpg)](http://www.pomponik.pl/plotki/news-kayah-przejdzie-na-islam,nId,1075731?utm_source=Pomponik&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS)Kayah (46 l.) i Pako Sarr postanowili pójść ze swoją miłością o krok dalej i zdecydowali, że zawrą związek małżeński. Czy dla ukochanego zmieni też wyznanie?


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e882ca/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kayah-przejdzie-na-islam%2CnId%2C1075731%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kayah+przejdzie+na+islam%21%3F)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kayah-przejdzie-na-islam%2CnId%2C1075731%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kayah+przejdzie+na+islam%21%3F)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kayah-przejdzie-na-islam%2CnId%2C1075731%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kayah+przejdzie+na+islam%21%3F)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kayah-przejdzie-na-islam%2CnId%2C1075731%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kayah+przejdzie+na+islam%21%3F)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-kayah-przejdzie-na-islam%2CnId%2C1075731%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Kayah+przejdzie+na+islam%21%3F)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677208/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ca/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677208/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ca/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677208/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ca/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677208/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ca/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677208/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ca/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677208/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ca/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677208/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ca/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677208/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ca/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841677208/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ca/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e882ca/l/0L0Spomponik0Bpl0Cplotki0Cnews0Ekayah0Eprzejdzie0Ena0Eislam0HnId0H10A757310Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Tadla i Kret podjęli decyzję!

[![Tadla i Kret podjęli decyzję!](http://i.iplsc.com/tadla-i-kret-podjeli-decyzje/0002OJEIJ2PDRRJE-C307.jpg)](http://www.pomponik.pl/plotki/news-beata-tadla-nie-lubie-dawac-prezentow,nId,1075726?utm_source=Pomponik&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS)Beata Tadla (38 l.) i Jarek Kret (50 l.) dołączyli do gwiazd, które w tym roku nie będą obdarowywać bliskich prezentami...


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e882ce/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-tadla-nie-lubie-dawac-prezentow%2CnId%2C1075726%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Tadla+i+Kret+podj%C4%99li+decyzj%C4%99%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-tadla-nie-lubie-dawac-prezentow%2CnId%2C1075726%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Tadla+i+Kret+podj%C4%99li+decyzj%C4%99%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-tadla-nie-lubie-dawac-prezentow%2CnId%2C1075726%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Tadla+i+Kret+podj%C4%99li+decyzj%C4%99%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-tadla-nie-lubie-dawac-prezentow%2CnId%2C1075726%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Tadla+i+Kret+podj%C4%99li+decyzj%C4%99%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-tadla-nie-lubie-dawac-prezentow%2CnId%2C1075726%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Tadla+i+Kret+podj%C4%99li+decyzj%C4%99%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677207/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ce/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677207/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ce/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677207/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ce/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677207/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ce/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677207/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ce/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677207/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ce/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841677207/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ce/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841677207/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ce/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841677207/u/0/f/625122/c/34004/s/34e882ce/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e882ce/l/0L0Spomponik0Bpl0Cplotki0Cnews0Ebeata0Etadla0Enie0Elubie0Edawac0Eprezentow0HnId0H10A757260Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Szokujące wyznanie Beaty Pawlikowskiej!

[![Szokujące wyznanie Beaty Pawlikowskiej!](http://i.iplsc.com/szokujace-wyznanie-beaty-pawlikowskiej/0002OJC3K68J52T2-C307.jpg)](http://www.pomponik.pl/plotki/news-beata-pawlikowska-bylam-uzalezniona-od-seksu-zgwalcili-mnie,nId,1075716?utm_source=Pomponik&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS)W świątecznym numerze jednego z kolorowych magazynów Beata Pawlikowska (48 l.) kolejny raz dzieli się z czytelnikami przerażającymi szczegółami ze swojego życia...


![](http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e806a6/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-pawlikowska-bylam-uzalezniona-od-seksu-zgwalcili-mnie%2CnId%2C1075716%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Szokuj%C4%85ce+wyznanie+Beaty+Pawlikowskiej%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-pawlikowska-bylam-uzalezniona-od-seksu-zgwalcili-mnie%2CnId%2C1075716%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Szokuj%C4%85ce+wyznanie+Beaty+Pawlikowskiej%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-pawlikowska-bylam-uzalezniona-od-seksu-zgwalcili-mnie%2CnId%2C1075716%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Szokuj%C4%85ce+wyznanie+Beaty+Pawlikowskiej%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-pawlikowska-bylam-uzalezniona-od-seksu-zgwalcili-mnie%2CnId%2C1075716%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Szokuj%C4%85ce+wyznanie+Beaty+Pawlikowskiej%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.pomponik.pl%2Fplotki%2Fnews-beata-pawlikowska-bylam-uzalezniona-od-seksu-zgwalcili-mnie%2CnId%2C1075716%3Futm_source%3DPomponik%26utm_medium%3DRSS%26utm_campaign%3DRSS&t=Szokuj%C4%85ce+wyznanie+Beaty+Pawlikowskiej%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841675733/u/0/f/625122/c/34004/s/34e806a6/rc/1/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841675733/u/0/f/625122/c/34004/s/34e806a6/rc/1/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841675733/u/0/f/625122/c/34004/s/34e806a6/rc/2/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841675733/u/0/f/625122/c/34004/s/34e806a6/rc/2/rc.htm)
[![](http://da.feedsportal.com/r/184841675733/u/0/f/625122/c/34004/s/34e806a6/rc/3/rc.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841675733/u/0/f/625122/c/34004/s/34e806a6/rc/3/rc.htm)

[![](http://da.feedsportal.com/r/184841675733/u/0/f/625122/c/34004/s/34e806a6/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841675733/u/0/f/625122/c/34004/s/34e806a6/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841675733/u/0/f/625122/c/34004/s/34e806a6/a2t.img)

URL: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625122/s/34e806a6/l/0L0Spomponik0Bpl0Cplotki0Cnews0Ebeata0Epawlikowska0Ebylam0Euzalezniona0Eod0Eseksu0Ezgwalcili0Emnie0HnId0H10A757160Dutm0Isource0FPomponik0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Kim Kardashian pokazała nowe zdjęcie Nori. Najsłodsze dziecko w show-biznesie!

![](http://bi.gazeta.pl/im/7d/26/e7/z15148669M.jpg)Półroczna dziewczynka jest oczkiem w głowie rodziców.![](http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34e80f84/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148583%2CKim_Kardashian_pokazala_nowe_zdjecie_Nori__Najslodsze.html&t=Kim+Kardashian+pokaza%C5%82a+nowe+zdj%C4%99cie+Nori.+Najs%C5%82odsze+dziecko+w+show-biznesie%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148583%2CKim_Kardashian_pokazala_nowe_zdjecie_Nori__Najslodsze.html&t=Kim+Kardashian+pokaza%C5%82a+nowe+zdj%C4%99cie+Nori.+Najs%C5%82odsze+dziecko+w+show-biznesie%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148583%2CKim_Kardashian_pokazala_nowe_zdjecie_Nori__Najslodsze.html&t=Kim+Kardashian+pokaza%C5%82a+nowe+zdj%C4%99cie+Nori.+Najs%C5%82odsze+dziecko+w+show-biznesie%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148583%2CKim_Kardashian_pokazala_nowe_zdjecie_Nori__Najslodsze.html&t=Kim+Kardashian+pokaza%C5%82a+nowe+zdj%C4%99cie+Nori.+Najs%C5%82odsze+dziecko+w+show-biznesie%21)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148583%2CKim_Kardashian_pokazala_nowe_zdjecie_Nori__Najslodsze.html&t=Kim+Kardashian+pokaza%C5%82a+nowe+zdj%C4%99cie+Nori.+Najs%C5%82odsze+dziecko+w+show-biznesie%21)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841689782/u/0/f/530379/c/32739/s/34e80f84/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841689782/u/0/f/530379/c/32739/s/34e80f84/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841689782/u/0/f/530379/c/32739/s/34e80f84/a2t.img)

URL: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34e80f84/l/0L0Splotek0Bpl0Cplotek0C10H786490H151485830HKim0IKardashian0Ipokazala0Inowe0Izdjecie0INori0I0INajslodsze0Bhtml/story01.htm
Enclosure: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/e/1/s/34e80f84/l/0Lbi0Bgazeta0Bpl0Cim0C7d0C260Ce70Cz15148669M0Bjpg/z15148669M.jpg

Były mąż partnerki agenta Tomka: Rozbił moją rodzinę. Ukradł mi żonę, a naszym dzieciom matkę

![](http://bi.gazeta.pl/im/cf/12/e7/z15143631M.jpg)Były mąż ukochanej Tomasza Kaczmarka mówi, że poseł rozbił jego małżeństwo.![](http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34e80f8b/mf.gif)


[![](http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png)](http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148573%2CByly_maz_partnerki_agenta_Tomka__Rozbil_moja_rodzine_.html&t=By%C5%82y+m%C4%85%C5%BC+partnerki+agenta+Tomka%3A+Rozbi%C5%82+moj%C4%85+rodzin%C4%99.+Ukrad%C5%82+mi+%C5%BCon%C4%99%2C+a+naszym+dzieciom+matk%C4%99)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png)](http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148573%2CByly_maz_partnerki_agenta_Tomka__Rozbil_moja_rodzine_.html&t=By%C5%82y+m%C4%85%C5%BC+partnerki+agenta+Tomka%3A+Rozbi%C5%82+moj%C4%85+rodzin%C4%99.+Ukrad%C5%82+mi+%C5%BCon%C4%99%2C+a+naszym+dzieciom+matk%C4%99)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png)](http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148573%2CByly_maz_partnerki_agenta_Tomka__Rozbil_moja_rodzine_.html&t=By%C5%82y+m%C4%85%C5%BC+partnerki+agenta+Tomka%3A+Rozbi%C5%82+moj%C4%85+rodzin%C4%99.+Ukrad%C5%82+mi+%C5%BCon%C4%99%2C+a+naszym+dzieciom+matk%C4%99)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png)](http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148573%2CByly_maz_partnerki_agenta_Tomka__Rozbil_moja_rodzine_.html&t=By%C5%82y+m%C4%85%C5%BC+partnerki+agenta+Tomka%3A+Rozbi%C5%82+moj%C4%85+rodzin%C4%99.+Ukrad%C5%82+mi+%C5%BCon%C4%99%2C+a+naszym+dzieciom+matk%C4%99)&nbsp_place_holder;[![](http://res3.feedsportal.com/social/email.png)](http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C15148573%2CByly_maz_partnerki_agenta_Tomka__Rozbil_moja_rodzine_.html&t=By%C5%82y+m%C4%85%C5%BC+partnerki+agenta+Tomka%3A+Rozbi%C5%82+moj%C4%85+rodzin%C4%99.+Ukrad%C5%82+mi+%C5%BCon%C4%99%2C+a+naszym+dzieciom+matk%C4%99)[![](http://da.feedsportal.com/r/184841689780/u/0/f/530379/c/32739/s/34e80f8b/a2.img)](http://da.feedsportal.com/r/184841689780/u/0/f/530379/c/32739/s/34e80f8b/a2.htm)![](http://pi.feedsportal.com/r/184841689780/u/0/f/530379/c/32739/s/34e80f8b/a2t.img)

URL: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/s/34e80f8b/l/0L0Splotek0Bpl0Cplotek0C10H786490H151485730HByly0Imaz0Ipartnerki0Iagenta0ITomka0I0IRozbil0Imoja0Irodzine0I0Bhtml/story01.htm
Enclosure: http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530379/e/1/s/34e80f8b/l/0Lbi0Bgazeta0Bpl0Cim0Ccf0C120Ce70Cz15143631M0Bjpg/z15143631M.jpg